0 Boş

Sepetinizde hiç ürün yok.

Ürün Sepetinize Eklenmiştir

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı: MASK-1 GIDA SAN VE TIC.A.S.
Adresi: Eşref Bitlis Blv. No:120, 34925 Sultanbeyli / İstanbul
Telefon: (0216) 487 62 65
E-mail: info@bmbtoptan.com
1.2 -TÜKETİCİ
Adı/Soyadı/Ünvanı: ….
Adresi: ….
Telefon: ….
E-mail: …
MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU,  ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI
2.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.bmbtoptan.com web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı ALICIlerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.
2.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, ödeme vasıtaları ve ödemenin ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda da kendisine bilgi verildiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bmbtoptan.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
2.3. Ödeme Şekli: Havale/eft veya site üzerinden kredi kartı yoluyla yapılır.
2.4. Teslimat, SATICI tarafından kargo ve/veya nakliye yolu ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI teslimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
2.5. Kargo/nakliye ücreti sitenin teslimat ve iade koşulları bölümünde belirtilmiştir. Ürün bedeline dahil değildir.
 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli:
Fatura Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Kargo Ücreti:
 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.bmbtoptan.com internet sitesinde Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu maddi ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmenin ALICI tarafından yine elektronik ortamda teyit işleminin gerçekleştirilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- SATICI, sözleşme konusu maddi ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzu/ları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.7- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI 'ya ulaştırılmış olması veya ALICI tarafından SATICI internet sitesi üzerinden elektronik olarak veya ALICI ‘nin kayıtlı e-posta adresine gönderilen onay e-postasına istinaden elektronik olarak ALICI tarafından onay alınması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8- Ürünün tesliminden sonra ALICI 'ye ait kredi kartının ALICI 'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, ALICI 'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla maddi ürünün 3 gün içinde SATICI ‘ya iade etmesi zorunludur. Ürün, sanal/yazılımsal ise SATICI lisans anahtarının aktivasyonunu derhal iptal etme hakkına sahiptir. Bu takdirde maddi ürünler için nakliye giderleri ALICI 'ye aittir.
4.9- SATICI mücbir sebepler veya maddi ürünler için nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI 'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI 'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.10- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI 'ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından veya elektronik ortamda ALICI tarafından onaylanması sonra geçerlilik kazanır.
4.11- 18 yaşından küçük kişiler SATICI ’dan alışveriş yapamaz.
4.12- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
4.13- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm ürünlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
4.14- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren maddi ürünler için 7 gün içinde işbu sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen kurallar dahilinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI 'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün orjinal ambalajının açılmamış/bozulmamış, montajının yapılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Ayrıca ürünün içinden çıkan tüm döküman ve tüm aksesuarlarında ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
Ayrıca, ALICInin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz.
Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ye teslim edilen maddi ürünün SATICI 'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden maddi ürünler için 15 gün içinde ürün bedeli ALICI 'ye edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen maddi ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Fatura aslı ibraz edilmeden iade işlemi gerçekleştirilmez.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, son kullanım tarihi geçen ürünler, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmış olması durumunda cayma hakkı kullanılamaz.
MADDE 7- SATICININ KAYITLARI
Alıcı, SATICInın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, SATICI ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta SATICI’nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI Hakem Heyetleri ile ALICI 'nin veya SATICIN 'nın yerleşim yerindeki ALICI Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI
Ünvanı: MASK-1 GIDA SAN VE TIC.A.S.
 
 
ALICI
Adı/Soyadı:…
Tarih :….